Bookmark and Share     Sitemap    
 

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder løbende møder gennem året. 
 
Vi ønsker som bestyrelse at være så tæt på klubbens medlemmer som muligt. Derfor er dine input vigtige for os. 
 
Hvis du som medlem af Suså Rideklub ønsker, at bestyrelsen drøfter et emne, eller har du en god ide, er du altid velkommen til at sende et oplæg til bestyrelse.susaa@gmail.com eller snakker med os, når vi på Suså Hestesportscenter.  
 
Vi ser frem til at høre fra dig. 
Suså Rideklub | Engelstoftevej 10, 4171 Glumsø - Danmark | bestyrelse.susaa@gmail.com